Soka media

Liên hệ

  • Hotline liên hệ: 0932 287 295
  • Email: Sokamedia.info@gmail.com

Thời gian làm việc

  • Từ thứ Hai đến thứ Bảy
  • Sáng: 8h00 - 12h00, Chiều: 1h30 - 5h30

Hà Nội

Bộ phận kinh doanh
  • Điện thoại: 0932 287 295
  • Email: Sokamedia.info@gmail.com

Hồ Chí Minh

Bộ phận kinh doanh
  • Điện thoại: 0969 530 580
  • Email: Support@sokamedia.com

✰✰✰ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI